Connect Visma Global og Business

 

1. Få kontaktdetaljer til personen som har ansvar for IT-systemet til kunden

Det kan være en intern person som har ansvar for IT-systemet eller et eksternt byrå. Få tak i:

  • Epost og mobilnummer til ansatt hos kunde som har har ansvar for IT-systemet 

Eller dersom kunden ikke har intern IT-ansatt

  • Kontaktperson hos eventuell tredjepart epost og mobil

2. Send kontaktinformasjon til IT-person og daglig leder og firmanavn til rune.solas@vitari.no

Hei, vi ønsker å sette opp Visma Global/Business for kunde xx. Kontaktinformasjon er xx.

3. Motta Kontrakt Fra Vitari

4. Få daglig leder til å signere

5. Send "Sjekkliste installasjon av integrasjon mot Visma..." til den som har ansvar for IT-systemet til kunden.

Business:

https://docs.google.com/document/d/14jGiA4gggmEozv7ojI5OaUCGCIwYmo-6/edit?usp=sharing&ouid=110444437275286330862&rtpof=true&sd=true

Global

https://docs.google.com/document/d/1lBlYD6DA0WEl6bm8BvKItAhwu_imiMGN/edit?usp=sharing&ouid=110444437275286330862&rtpof=true&sd=true

Når kunden har gjennomført sjekkliste, må sjekklisten sendes til oss.


Trellokort for Storeshop Global:

Link: nansen.storeshop.no
Integration: Visma Global

Description: 
Connecting to Visma Global via Vitari Connect.

URL: https://connect.noroil.as:8082/
Token: dab2f1e5-547a-4cfd-8220-3f95adb19c21
Client ID: NOROIL LUBRICANTS AS

The ssh tunnel should look like this:

ssh -L localhost:8082:connect.noroil.as:8082 visma-global.storeshop.no -N

You can create a new product folder on root on you current site in xp and choose this in site config.

Update config/default.json with new credentials. We shouldn’t use the database anymore so we can remove the db connection.

Uncomment the customer fetching. See if you get product data from visma-global. The data in the initialDataImport should send the data to the new product endpoint.


Trellokort for Storeshop Business:Skjermbilde 2024-04-23 kl. 09.28.31